Bestuursleden van de Sichting WielerEvenementen Riethoven:

  • Kees de Jong (voorzitter)
  • Theo van der Linden (secretaris)
  • Piet van Oorschot (penningmeester)
  • Jan van Doorn
  • Ben Hebing
  • Thieu van Oorschot
  • Jeroen Das

contactpersoon: Thieu van Oorschot (06-55561615)

rekeningnummer van de SWER: NL 35 RABO 0143810073